BẢNG GIÁ & GÓI DỊCH VỤ

Tăng rank Alexa hiệu quả, nhanh chóng & chất lượng

Ninja

20% Off
20% Off
 • 500.000 đ / 1 domain
 • Giá gốc 600.000 đ
 • Tăng rank đến 1M
 • Thời gian 5-7 ngày
 • Yêu cầu 1M < Rank < N/A

Ronin

20% Off
20% Off
 • 2.000.000 đ / 1 domain
 • Giá gốc 2.500.000 đ
 • Tăng rank đến 500K
 • Thời gian 7-10 ngày
 • Yêu cầu 500K < Rank < 1M

Shogun

20% Off
20% Off
 • 4.000.000 đ / 1 domain
 • Giá gốc 4.800.000 đ
 • Tăng rank đến 200K
 • Thời gian 12-15 ngày
 • Yêu cầu 200K < Rank < 500K